erna 2014Mijn naam is Erna Knijnenburg-Kleijn en ik woon met mijn gezin in Nootdorp. Na mijn loopbaan in het bankwezen (1982-1990) begon de periode waarin het - samen met mijn echtgenoot - opvoeden van onze 3 zonen centraal stond en waarin mijn interesse in het (geven van) onderwijs is ontstaan. Mijn studie aan de PABO was het gevolg hiervan en sinds 2005 ben ik met veel plezier als leerkracht werkzaam geweest in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.

De afgelopen jaren ontstond de behoefte en ook de kans mijn vaardigheden in te zetten bij het begeleiden van leerlingen individueel, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel vlak.

Om deze manier van werken optimaal te kunnen uitvoeren, heb ik de opleiding tot Jeugd- en Opvoedcoach gevolgd en deze met een certificaat kunnen afsluiten.

Onderdelen van deze opleiding zijn: ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, systemisch-contextueel werken, nlp-technieken, grenzen van hulpverlenen, oplossingsgericht werken, opvoed coaching, werken met Kids´Skills, omgaan met leerproblemen, hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit, emoties, echtscheiding, rouw, ad(h)d, autisme spectrum problematiek, werken met verhalen en metaforen en werken met kindercoachmaterialen.

In mijn praktijk Kind & Kwaliteit geef ik als gecertificeerd trainer de volgende trainingen:

Ook geef ik onderwijsondersteuning (Remedial Teaching) aan kinderen vanaf groep 5 van de Basis Onderwijs en scholieren op het Voortgezet Onderwijs.

Kinderen begeleiden bij het leren en op sociaal/emotioneel gebied vind ik een uitdaging. Het geeft mij voldoening om kinderen te coachen naar een eigen oplossing van hun probleem. Het is mooi hun zelfvertrouwen dan weer te zien groeien. Vanuit die basis kunnen zij verder gaan met hun ontwikkeling.

Scroll to top