Wat doe ik?

Begeleiding in Taal en Rekenen

Een unieke, effectieve en universele techniek om ALLE basisschoolregels van taal en rekenen in of buiten je hoofd te zetten.

Op een voor jou handige, unieke en eigenwijze manier. Deze strategie is universeel en toepasbaar op iedere basisschool, onafhankelijk welke methode er op school wordt gehanteerd.

Beginnen vanaf de basis met als eindresultaat alle taal- en rekenregels van groep 1 t/m 8 overzichtelijk in één tekening en opgeslagen waar jij wilt. Daarnaast werken aan zelfvertrouwen rondom taal en rekenen en het opnieuw ervaren van taal- en rekenplezier.

Bij het maken van de taal- en of rekentekening komen de volgende onderdelen aan bod:

Taaltekening
Het alfabet
De twee hoofdregels van spelling
Spellingregels
Begrijpend Lezen
Ontleden: taalkundig en redekundig
Werkwoordspelling
Rekentekening
Getallen en tafels
Tijd en geld
Optellen, aftrekken, keren en delen
Breuken, procenten en decimalen
Verhoudingstabel
Metriekstelsel


Ieder mens is UNIEK en heeft dus een EIGEN oplossing voor een EIGEN probleem.

STRATEGIE

Alle informatie die je ontvangt, sla je ergens op in je hersenen. Dit is een onbewust proces en gaat meestal (bij 80% van de mensen/kinderen) goed, zij gebruiken dus een juiste strategie.

20% gebruikt onbewust een verkeerde strategie, waardoor voor wat het leren betreft “er niet uitkomt wat er in zit”, en v om om te gaan met emoties en het leren.

Bij emoties bijvoorbeeld verdriet: hoe ga je ermee om: moet je huilen, wordt boos of introvert of vertoon je andere emoties.

Bij leren: hoe doe je dit? Vooral in beelden of meer luisterend; dit wordt niet gevraagd aan  kinderen.

In deze training gaat het over LEREN.

Bijvoorbeeld:

Vraag: “Hoe gaat het  leren van tafels bij jou?”  Antwoord: “De Tafel van 7 lukt niet.” “Is dat dan een handige of onhandige strategie?”  “Handig? Zeg de tafel dan maar eens op.” “Onhandig?” “Dus: aan de slag! Om een handige strategie voor jou te vinden!”

WE GAAN DUS SAMEN OP ZOEK NAAR EEN HANDIGE STRATEGIE VOOR TAAL OF REKENEN!

Leren leren is een vak op zich.
Hiervoor biedt
Kind & Kwaliteit de volgende ondersteuning

Lees meer: Trainingen voor kinderen vanaf 7 jaar

Bij het maken of leren van hun schoolwerk kunnen kinderen soms extra begeleiding (Remedial Teaching) gebruiken.

Lees meer: Onderwijsondersteuning

Een kortdurende begeleiding voor kinderen en ouders met oplossingsgerichte aanpak. Uw kind krijgt geen dossier of etiket opgeplakt.

Lees meer: Jeugd- en opvoedcoaching
Scroll to top